Historien om varför longtailen kom till Skandinavien började under många nattliga vandringar utefter kalixälven på jakt efter storöringen.

Varför kan man inte åka med båt även när vattnet bara går till fotknölarna? Jo, eftersom konventionella båtar och motorer är för djupgående. Vi började att fantisera om olika och alternativa lösningar, vi hamnade i Thailand. Kanske det skulle funka med longtail bland stenar och grundvatten?

Sagt och gjort, den första longtailen eller som man i USA säger "mud motorn" beställdes och testkörningar påbörjades i Stockholms norra skärgård. Det funkade inte. Varför fungerade det inte? Testerna fortsatte med olika alternativa lösningar tills problemen var lösta och skisser drogs upp hur en skandinavisk longtail bör vara konfigurerad. Olika fabrikat testades och omfattande diskussioner fördes med de olika fabrikerna. Till slut fick vi respons för våra problemen hos SPS fabriken som var villig att specialtillverka enheter till oss. Modifierade kit beställdes och testerna fortsatte i Kirunas strömmande och steniga älvar tills vi fick det resultat som vi ville ha. Idag är våra longtailmotorer de mest fantastiska motorer man kan ha på en båt som används för rekreation, äventyr och fiske.

- De är billiga i jämförelse med konventionella utombordare

- De har mycket bättre verkningsgrad eftersom propelleraxeln sitter direkt på utgående axel från motorn

- Man kan använda de flesta typer av luftkylda 4-takts industrimotorer som drivkälla

- Propellern har otroliga egenskaper att "greppa" i vattnet oavsett grad av kavitation

- Billiga reservdelar

- Miljövänlig, eftersom inga utsläpp görs i vattnet

- Lätt att ta sig iland när propellern är flera meter ut från stranden

- Oslagbar när vattnet är grunt, stenigt, sandigt, lerigt, igenvuxet eller strömmande

- Om båten flyter kan du åka med motor

- Lätt att transportera då den är delbar

__________________________________________________________________________________________________________________

VIKTIGT MEDDELANDE!


Jag måste tyvärr meddela att jag inte har möjlighet att fortsätta mitt utvecklingsarbete av innovativa lösningar som berikar ett aktivt friluftsliv. Jag har under en följd av år bl a försökt att finna en kombination av båt och longtailmotor, som svarar till de krav jag har på innovativa ideér. Jag har även andra mycket intressanta produktlösningar liggande.
Jag har bekostat utvecklingsarbetet helt själv utan finansiärer.

För att kunna gå vidare i projektet behövs ett större kapital för utveckling av affärs- och marknadsplan, vilket är ett absolut krav för att lyckas, på i första hand den skandinaviska marknaden.
Då jag inte lyckats finna den rätta samarbetspartnern, ser jag det svårt att fortsätta. Jag anser inte att det är rätt vare sig mot mina tillverkare i Asien eller mina kunder att fortsätta utan den expansion som är nödvändig för att fortsätta utvecklings- och marknadsföringsarbetet.
Mitt företag kommer att finnas kvar för att i första hand supporta gamla kunder. Jag kommer att göra allt för att hjälpa mina kunder både i vad gäller råd och vägledning som reservdelar.
Om lämpliga människor och företag finner intresse och utvecklingspotential i mitt arbete i framtiden, är jag öppen för diskussioner angående återupptagande av utvecklingsarbete och
 marknadsföring av mina produkter.

- Knivsliperiet finns kvar och kommer att utvecklas
- Hammockar och suspensionsystem utvecklas

Kent Hugosson

 

IMPORTANT MESSAGE!


Unfortunately, I must announce that I do not have the opportunity to continue my development work of innovative solutions that enrich an active outdoor life. For a number of years, I have tried to find a combination of boat and longtail engine, which meets the requirements I have for innovative ideas. I also have other very interesting product solutions lying around.
I have paid for the development work on my own without financiers.
To be able to move forward in the project, more capital is needed for the development of business and marketing plans, which is an absolute requirement for success, primarily in the Scandinavian market.
Since I have not been able to find the right partner, I find it difficult to continue. I do not think it is right for my manufacturers in Asia or my customers to continue without the expansion necessary to continue the development and marketing work.
My company will remain to primarily support old customers. I will do everything to help my customers both in terms of advice and guidance as spare parts.
If suitable people and companies find interest and development potential in my work in the future, I am open to discussions about resuming development work and marketing my products.


- The knife grinding remains and will develop
- Hammocks and suspension systems are being developed


Kent Hugosson

________________________________________________________________________________________________________________

SPS mini set för 3-4 hk motorer med 16 mm axel, t ex Honda GX 100

SPS1 för 5.5 - 7 hk motorer med 19.05 mm axel, t ex Honda GX 200 

SPS2 för 13 - 15 hk motorer med 25,4 mm axel, t ex Honda GX 390 

Pris "gamla" Kit

- SPS mini set            4500 kr 

- SPS1                        5500 kr

- SPS2                        6500 kr

OBS! Levereras utan motor

Jag har några få Lifanmotorer kvar:

SPS1 med Lifan 7 hk, 7500 kr Slutsåld

SPS2 med Lifan 15 hk, 11000 kr

Alla priser inkl moms

Ev frakt tillkommer på ovanstående priser

Betalning

Vi tillämpar förskottsbetalning

-Du kan Swisha till 0707618581

-Du kan betala till vårt bankkonto

Nordea 3201 03 07127

-IBAN SE8030000000032010307127

-BIC/SWIFT NDEASESS

När vi ser pengarna på kontot skickas varorna

Forsbåt med 7 hk longtail
TMS 380 E 7 hk longtail
Propellrar Propellrar Propellrar Propellrar Propellrar Propellrar av aluminium
Propellertyper Propellertyper Propellertyper Propellertyper Propellertyper Standard, Hi-power eller Racing
Racingpropeller
Delar SPS1
PTO och housing monterat
Motorfundament monterat
Handtag och gasreglage monterat
Färdig