VIKTIGT MEDDELANDE!


Jag måste tyvärr meddela att jag inte har möjlighet att fortsätta mitt utvecklingsarbete av innovativa lösningar som berikar ett aktivt friluftsliv. Jag har under en följd av år bl a försökt att finna en kombination av båt och longtailmotor, som svarar till de krav jag har på innovativa ideér. Jag har även andra mycket intressanta produktlösningar liggande.
Jag har bekostat utvecklingsarbetet helt själv utan finansiärer.

För att kunna gå vidare i projektet behövs ett större kapital för utveckling av affärs- och marknadsplan, vilket är ett absolut krav för att lyckas, på i första hand den skandinaviska marknaden.
Då jag inte lyckats finna den rätta samarbetspartnern, ser jag det svårt att fortsätta. Jag anser inte att det är rätt vare sig mot mina tillverkare i Asien eller mina kunder att fortsätta utan den expansion som är nödvändig för att fortsätta utvecklings- och marknadsföringsarbetet.
Mitt företag kommer att finnas kvar för att i första hand supporta gamla kunder. Jag kommer att göra allt för att hjälpa mina kunder både i vad gäller råd och vägledning som reservdelar.
Om lämpliga människor och företag finner intresse och utvecklingspotential i mitt arbete i framtiden, är jag öppen för diskussioner angående återupptagande av utvecklingsarbete och
marknadsföring av mina produkter.

- Knivsliperiet finns kvar och kommer att utvecklas
- Hammockar och suspensionsystem utvecklas

Kent Hugosson

 

IMPORTANT MESSAGE!


Unfortunately, I must announce that I do not have the opportunity to continue my development work of innovative solutions that enrich an active outdoor life. For a number of years, I have tried to find a combination of boat and longtail engine, which meets the requirements I have for innovative ideas. I also have other very interesting product solutions lying around.
I have paid for the development work on my own without financiers.
To be able to move forward in the project, more capital is needed for the development of business and marketing plans, which is an absolute requirement for success, primarily in the Scandinavian market.
Since I have not been able to find the right partner, I find it difficult to continue. I do not think it is right for my manufacturers in Asia or my customers to continue without the expansion necessary to continue the development and marketing work.
My company will remain to primarily support old customers. I will do everything to help my customers both in terms of advice and guidance as spare parts.
If suitable people and companies find interest and development potential in my work in the future, I am open to discussions about resuming development work and marketing my products.


- The knife grinding remains and will develop
- Hammocks and suspension systems are being developed


Kent Hugosson

En Heavy Duty båt som är trollingfiskarens dröm och en seatruck som klarar Allt

410:an är en önsketanke för fiskaren och äventyraren... lätt och smidig

380:an ultralätt....du stoppar den nästan i fickan...alltid beredd med båten i skuffen

Betalning

Vi tillämpar förskottsbetalning

-Du kan Swisha till 0707618581

-Du kan betala till vårt bankkonto

Nordea 3201 03 07127

-IBAN SE8030000000032010307127

-BIC/SWIFT NDEASESS

När vi ser pengarna på kontot skickas varorna